Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2015

AllieCalhoun
Reposted fromMoonTide MoonTide viasugarvenom sugarvenom

August 18 2014

AllieCalhoun
1560 b28f 420

March 04 2014

AllieCalhoun
6395 fa47 420
Reposted byStoffanshortyWeksprojectmayhem
AllieCalhoun

November 25 2013

AllieCalhoun
8199 2f26 420
Reposted bysugarvenom sugarvenom
AllieCalhoun
8163 d442 420
Reposted bymuerto muerto

November 24 2013

AllieCalhoun
2464 8133 420
AllieCalhoun
2329 6490 420

November 05 2013

AllieCalhoun
8465 a909 420
Reposted byserialkilleratrantaszpaqusfifurummivagloverzooziavxvxvxlovelyybubblesM-Mposzukiwaszskrzacikthtwins4ever

November 03 2013

AllieCalhoun
4306 736b 420
Reposted byIsjakinieradzetuduimtiredoflovingwithnobodystrangemea-ku-ku-kusugarvenom
AllieCalhoun
4116 1399 420
Reposted byHeckedyPegseifygotarinaphaerekr-likPajexinspiration-emotionsalicjabaggrarzynka
AllieCalhoun
4081 3a7e 420
Reposted byorangeugartenieradzestatystycznylisstrangeme

October 30 2013

AllieCalhoun
4198 d269 420
Reposted from21gramow 21gramow viaolimpia olimpia
AllieCalhoun
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek

October 27 2013

AllieCalhoun
5299 a54d 420
Reposted fromundertow undertow
AllieCalhoun
Zależnie od miejsca, osób, okoliczności byłem mądry, głupi, prostak, wyrafinowany, milczek, niższy, wyższy, płytki lub głęboki, byłem lotny, ociężały, ważny, żaden, wstydliwy, bezwstydny, śmiały lub nieśmiały, cyniczny albo szlachetny... czymże nie byłem? Byłem wszystkim!
— Witold Gombrowicz
Reposted fromcalamities calamities

September 24 2013

AllieCalhoun
0377 6de5 420
Reposted byireneadlerincompletaB3LIEVEINYOURSELFhadjamrbrightside91dlugiwarkoczAndii-VsugarvenomoutkapapokrzywciawasdbezuzytecznaolimpiaKurkaWyluzujwrazliwabirrch
AllieCalhoun
0355 b8b8 420
Reposted byunfoldmeiamsmallireneadlerdoromistrzYuujiro-chanmrbrightside91dlugiwarkoczniekoniecznieomniemartjestsupersugarvenomgreendiamond

September 01 2013

AllieCalhoun
4973 19bf 420
Reposted bygonzor gonzor

August 05 2013

AllieCalhoun
Na tym świecie jest dużo tego co może wyglądać jak miłość, brzmieć jak miłość i nazywać samo siebie miłością... ale nią nie jest. To tylko ludzie mówiący i robiący to co uważają, że powinni mówić i robić.
— Evening
Reposted byLuizaaordiinaryyplugsssugarvenomparrtyzantkotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl